Proszę czekać...

Odcinkowy pomiar prędkości na A4

W piątek, 21 lipca o godzinie 12:00 wystartował odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. To istotna zmiana dla kierowców podróżujących tą drogą. Autostrada A4 jest najdłuższą w Polsce — liczy 667 km i biegnie od granicy z Czechami do granicy z Ukrainą. W większości trasy mamy po jednym pasie awaryjnym i dwa pasy ruchu, a na obszarze pełniącym rolę południowej obwodnicy Krakowa, część jest trzypasmowa.

Na odcinkach, gdzie brakuje pasa awaryjnego, obowiązuje ograniczenie do 110 km/h. Szczególnie widoczne jest to na Dolnym Śląsku, między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, gdzie autostrada jest dwupasmowa, ale pozbawiona pasa awaryjnego, co stanowi najbardziej niebezpieczny fragment. Tam również obowiązuje ograniczenie do 110 km/h i zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Decyzja o wprowadzeniu pomiaru prędkości była uzasadniona analizami, gdyż na tym odcinku doszło do wielu wypadków. Praktycznie codziennie można tam natknąć się na większe lub mniejsze korki, spowodowane wypadkiem, a nawet zwykłą awarią pojazdu, który zatrzymując się, musi zablokować cześć prawego pasa.

8 kamer i ograniczenie do 110 km/h

Niestety, na omawianym odcinku zarówno zakaz wyprzedzania, jak i ograniczenie prędkości są często łamane, co prowadzi do wspomnianych zderzeń i kolizji. Analizy przeprowadzone przez GDDKIA i GITD w latach 2018-2022 wykazały, że miało miejsce niemal trzydzieści wypadków, w których odniosło obrażenia około pięćdziesięciu osób. Ponadto zdarzają się sytuacje, w których nie ma osób rannych, ale dochodzi do uszkodzenia pojazdów, a wąska droga jest całkowicie zablokowana.

W związku z tym cały omawiany odcinek między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie został objęty odcinkowym pomiarem prędkości. Monitorowany fragment trasy ma 8 km długości i "pilnuje go" 8 kamer. W przypadku przekroczenia średniej prędkości 110 km/h Kierowca musi się liczyć z mandatem. Mandatem, którego można uniknąć! Jeśli chwilowo przekroczymy prędkość, wystarczy zdjąć nogę z gazu na pewien czas tak, aby średnia wyniosła poniżej 110 km/h. Wystarczy zaangażować podstawową matematykę, żeby obliczyć, że pokonując dystans między dwoma zjazdami w czasie poniżej 4 minut i 22 sekund możemy spodziewać się mandatu. Jeśli jednak ta trasa zajmie nam więcej, niż 4,5 minuty, możemy czuć się bezpiecznie.


Odcinek objęty pomiarem prędkości na A4

Jak działa i jak rozpoznać odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to zaawansowany system składający się z kamer (od 1 do 4 na każdy kierunek jazdy) oraz systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, które są umieszczone na słupach z wysięgnikami nad jezdnią. Dodatkowo system korzysta z szafki teletechnicznej zawierającej m.in. kontroler, moduł i przełącznik komunikacyjny. Mechanizm pomiaru średniej prędkości pojazdu opiera się na precyzyjnym mierzeniu czasu, w jakim dany pojazd pokonuje konkretny odcinek drogi. Kamery zlokalizowane na początku i końcu tego fragmentu autostrady są odpowiednio skierowane, umożliwiając precyzyjny odczyt tablic rejestracyjnych zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdów poruszających się w tym rejonie.

Informację o zastosowanym odcinkowym pomiarze prędkości przekazuje znak D-51a, który jest niebieską tablicą przypominającą kształtem znane fotoradary. Na tym znaku znajdziemy jednak dwa symbole fotoradarów, umieszczone nad drogą. Znak D-51b, z przekreśloną czerwoną linią, sygnalizuje moment opuszczenia obszaru objętego odcinkowym pomiarem prędkości. Dzięki tym oznaczeniom kierowcy są poinformowani o tym, że są monitorowani pod względem przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości na danym fragmencie autostrady.


Znaki początku i końca odcinkowego pomiaru prędkości

Co grozi za przekroczenie prędkości?

Otrzymana średnia prędkość z systemu odcinkowego pomiaru jest kluczowym czynnikiem, który stanowi podstawę do nałożenia mandatu na kierowcę. Ta metoda liczy się tak samo, jak tradycyjne metody chwilowego pomiaru prędkości, choć warto zauważyć, że maksymalna prędkość osiągnięta przez kierowcę na danym odcinku pomiarowym może być oczywiście jeszcze wyższa.

Obowiązujący taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości przedstawia się następująco:

  • do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny
  • od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne
  • od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne
  • od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych
  • od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych
  • powyżej 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych
  • powyżej 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych
  • powyżej 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych
  • powyżej 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych
  • powyżej 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych