Proszę czekać...

Nowe, bardziej zaawansowane fotoradary

Rząd planuje wprowadzenie zmian w punktach karnych, które mają na celu rozwiązanie problemu braku kierowców ciężarówek w branży transportowej. W związku z tym, zostaną zaostrzone taryfikatory mandatów i punkty karnych będą obowiązywać przez dłuższy czas. Firmy zajmujące się transportem krajowym są szczególnie dotknięte deficytem pracowników - ryzyko utraty prawa jazdy i niższe zarobki w porównaniu z transportem zagranicznym powodują odpływ kierowców z polskiego rynku pracy. Sytuację poprawić ma zmiana zaproponowana i zaakceptowana na niedawnym posiedzeniu komisji.

Aktualnie nie jest możliwe określenie ostatecznej daty wejścia w życie nowych przepisów. W piątek 14 kwietnia posłowie poparli zmiany w przepisach, ale to dopiero początek procesu legislacyjnego. 10 maja Senat zajmie się ustawami, a następnie projekt wróci do Sejmu, aby w końcu trafić na biurko prezydenta. W części dotyczącej kasowania punktów karnych przewidziano trzymiesięczny okres vacatio legis. Jeśli prezydent Andrzej Duda podpisze zmiany w czerwcu i do końca tego miesiąca zostaną one opublikowane w Dzienniku Ustaw, to nowe prawo mogłoby wejść w życie na koniec września lub początku października.

Jedną z najważniejszych zasad w prawie jest zasada, że prawo nie działa wstecz. Oznacza to, że nowe zasady dotyczące punktów karanych nie będą miały wpływu na już otrzymane punkty karne. Te będą kasowane na podstawie obecnie obowiązujących zasad, czyli po upływie 24-miesięcznego okresu "przedawnienia". Innymi słowy, jeśli otrzymasz punkty karne przed wejściem w życie nowych przepisów, to będą one kasowane zgodnie z obecnymi zasadami, czyli po dwóch latach od momentu uregulowania mandatu. Warto pamiętać o tym, planując wakacyjne podróże samochodem.

Projekt ustawy, który został przyjęty przez Sejm, przewiduje powrót do sytuacji sprzed 17 września 2022 roku w kwestii przechowywania informacji o punktach karnych. Zgodnie z nowymi przepisami, informacje te będą przechowywane przez 12 miesięcy, a nie jak dotychczas przez 24 miesiące. Mimo to, bieg przedawnienia mandatów pozostanie bez zmian, czyli będzie wynosił 24 miesiące. Zmiany obejmują również kursy reedukacyjne, które będą prowadzone w sposób podobny do tego, co miało miejsce przed 17 września 2022 roku. Kierowcy będą mieli możliwość uczestniczenia w płatnym szkoleniu, które po zaliczeniu spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych. Zaliczenie kursu spowoduje zdjęcie z konta kierowcy 6 punktów karnych, ale tylko w przypadku tych przewinień, za które mandat został w całości uregulowany. W pakiecie zmian znajduje się również zapis likwidujący opłatę ewidencyjną w wysokości 50 groszy pobieraną przy zwrocie zatrzymanego prawa jazdy.